Επικοινωνία

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΛ.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΕΡΜΟΥ 2 2 ΑΘΗΝΑ 10563 ΑΘΗΝΑ

Τηλ :

FAX :

Email : ktokas@everest.gr